Hvem er jeg

Hvem er jeg

I sommeren 2018 blev jeg dyrlægeeksamineret og certificeret hundezoneterapeut ved SanoCanis.dk. Det blev starten på en nyorientering i mit liv, hvor det glæder mig at kunne hjælpe de mange hunde og deres ejere, der af den ene eller anden grund har problemer. 

Året forinden, i 2017, blev jeg pensioneret som politiassistent efter 32 år i politiet grundet tilskadekomst i tjenesten. Det var en meget turbulent tid, men i dag ser jeg den store mulighed jeg fik og som jeg benyttede til at danne min egen virksomhed. 

Siden 2007 har jeg studeret astrologi på Astrologisk Akademi ved Claus Houlberg og er uddannet spirituel diplomastrolog samme sted. Jeg kan hjælpe dig i forståelsen af samspillet mellem dig og din hund set i jeres respektive horoskoper. Men jeg kan også bistå dig i forståelsen af dig selv og hvad du måtte stå i for tiden af både personlig og/eller spirituel karakter.

Så er jeg uddannet jagthundeinstruktør ved Danmarks Jægerforbund og er frivillig instruktør i Ballerup Jagtforening og jeg kan derfor være behjælpelig med træningsmæssige problemstillinger du måtte have med din hund. Jeg benytter og anviser udelukkende positive betingninger i træningen.

Dernæst er jeg under uddannelse som Bach-terapeut og forventer at være færdiguddannet i sommeren 2020. Jeg kan derfor allerede nu tilbyde både hund og ejer denne fantastiske og bivirkningsfri naturmedicin.