Hundezoneterapi

Hundezoneterapi

I forbindelse med vores første møde laver jeg i samråd med dig en journal omkring din hund og de symptomer, du har observeret. Jeg er også interesseret i oplysninger om, hvorvidt din hund har været til dyrlægen og om denne i givet fald har stillet en diagnose. Er din hund under behandling hos dyrlægen vil hundezoneterapi kunne nedsætte dens behov for medicinering, men dette skal altid ske i samråd med dyrlægen.

Nogle hunde har et lavt immunforsvar, som enten kan være medfødt eller kan være en følge af de påvirkninger, hunden har været udsat for eller er i. Hundezoneterapi kan optimere og styrke hundens immunforsvar, hvilket kan være gavnligt overfor alle sygdomme. Nogle hunde er mere modtagelige overfor angreb fra flåter eller hjerte-lungeorm og da skaderne herfra kan blive kroniske, vil det være særligt hensigtsmæssigt at styrke hundens immunforsvar for at imødegå sådanne snyltere.

Desuden vil ubehandlet sygdom et sted i organismen kunne medføre udvikling af nye sygdomme et andet sted eller udvikling af adfærdsproblemer.  Et eksempel på det sidste er, at man i en større international undersøgelse har påvist, at smerter i muskler og led kan forstærke lydfobier hos hunde*.

Nedenstående er eksempler på, hvor hundezoneterapi med fordel kan anvendes:

 • Adfærdsproblemer
 • Aggressioner
 • Allergi, fordi hundezoneterapi afbalancerer immunforsvaret
 • Angst
 • Astma
 • Beroligende, fordi hundezoneterapi styrker det parasympatiske nervesystem
 • Fertilitetsproblemer
 • Fordøjelsesproblemer
 • Forebyggende ved at styrke immunforsvaret
 • Frygt/alene hjemme problemer
 • Gigt- og ledsmerter
 • Lydfølsomhed/fobi
 • Nedsat lungekapacitet efter for eksempel lungeorm
 • Rygproblemer
 • Stress/uro
 • Urinvejsproblemer
 • Understøttelse af en i forvejen igangsat dyrlægebehandling, hvor der kan blive tale om nedtrapning og mulig udfasning af medicin i samråd med dyrlægen.

* kilde: DKK’s online medlemsblad ‘Hunden’ den 03.06.2018.