Hundezoneterapi

Hundezoneterapi

Når din hund skal have hundezoneterapi, laver jeg en journal omkring din hund og de symptomer, du har observeret. Jeg er også interesseret i at få at vide, om dyrlægen har stillet en diagnose. Er din hund under behandling hos dyrlægen vil hundezoneterapi kunne nedsætte dens behov for medicinering, men dette skal altid ske i samråd med dyrlægen. Det vil også altid være dyrlægen, der stiller en evt. diagnose, men når der gives hundezoneterapi kan det ofte konstateres, at hunden reagerer og dermed viser, at her er der ubehag. Det er meget oplysende og kan give et større og mere nuanceret billede af hundens tilstand. En sådan reaktion er som regel ikke til at tage fejl af og vil også være tydelig for  ejeren at se.

Det er en fordel, hvis du forinden øver lidt med din hund så den er tryg ved at få berørt sine bagpoter. Langt de fleste hunde nyder at få hundezoneterapi, men enkelte værger sig ved det, fordi det er ukendt. Jeg kan instruere dig i, hvorledes du bærer dig at med at øve, så det bliver en god oplevelse for din hund.

Jeg anvender desuden akupressur, som er strygning på meridianbanerne  langs kroppen og faste tryk på de tilhørende akupressurpunkter. Nogle af disse punkter kan virke meget beroligende på hunden. Jeg kan desuden instruere dig, således at du selv kan stimulere de aktuelle akupressurpunkter.

Nedenstående er eksempler på, hvor hundezoneterapi og akupressur med fordel kan anvendes:

 • Adfærdsproblemer
 • Aggressioner
 • Allergi, fordi hundezoneterapi afbalancerer immunforsvaret
 • Analkirtler
 • Angst
 • Astma
 • Beroligende, fordi hundezoneterapi styrker det parasympatiske nervesystem
 • Fertilitetsproblemer
 • Fordøjelsesproblemer
 • Forebyggende ved at styrke immunforsvaret
 • Frygt/alene hjemme problemer
 • Gigt- og ledsmerter
 • Lydfølsomhed/fobi
 • Nedsat lungekapacitet efter for eksempel lungeorm
 • Rygproblemer
 • Stress/uro
 • Urinvejsproblemer
 • Understøttelse af en i forvejen igangsat dyrlægebehandling, hvor der kan blive tale om nedtrapning og mulig udfasning af medicin i samråd med dyrlægen.