BACHs blomsterremedier

BACHs blomsterremedier

Edward Bach er grundlæggeren af systemet og levede fra 1886-1936. Han læste medicin i Birmingham og London, hvor han også modtog sin lægeautorisation. Han blev en succesrig bakteriolog og homøopat og i dette arbejde blev hans store interesse for naturlig behandling styrket. Han var overbevist om, at sindet (tanker og følelser) er af afgørende betydning for sygdommes opståen og udvikling. Hans grundholdning var, at årsagen til sygdom skal findes, hvor der er en indre konflikt. Det vil sige, når mennesket ikke lever i overensstemmelse med de dybere liggende ønsker, så opstår der en følelsesmæssig utilfredshed over det manglende udlevede potentiale, som kan give anledning til sygdom.

Dr. Bach helligede sit liv til en søgen efter og afprøvning af de specielle vilde blomster, der på naturlig vis retter sig mod at afbalancere og afklare sindet. Det førte til det verdenskendte system; Bach blomsterremedier, som består af 38 forskellige remedier og et blandingsremedie, Rescue Remedy (Nødhjælpsremediet). Hvert remedie retter sig mod en bestemt følelsesmæssig tilstand. Dr. Bach udgav flere bøger, men i dag er der kommet flere til og Bach Centret i England fører hans arbejde videre i nøje overensstemmelse med den oprindelige hensigt.

Bachs blomsterremedier kan med fordel også gives til hunde, idet de kan støtte og hjælpe den hund, der er i følelsesmæssig ubalance. Måske synes du, at din hund ved sin adfærd gør livet besværligt for dig på den ene eller anden vis, men tænk da på, at du faktisk oplever en hund, der har det svært. Hunden er afhængige af ejerens tolkning og forståelse af dens sprog for dens indre tilstand. Desuden er hunde med tiden blevet så domesticerede, det vil sige de lever i tæt samhørighed med mennesket, at de mærker og opfatter sindsstemninger i hjemmet og hos ejeren, som de i deres adfærd kan afspejle. Måske er det ikke muligt at gøre noget ved situationen her og nu, men det kan være så meget desto større indikation for at støtte hunden med Bach blomsterremedier.

Jeg er under uddannelse som Bachterapeut hos Susanne Løfgren og har derfor alle 38 blomsterremedier samt Nødhjælpsremediet til min rådighed. De kan enten stå alene eller de kan kombineres med hundezoneterapien, som de understøtter. Det er også muligt at vi i fællesskab finder frem til, at både du og din hund vil have glæde af blomsterremedierne. Jeg blander 2 dråber fra de aktuelle remedier i en 30 ml behandlingsflaske, hvori der er rent vand og en tsk. økologisk æbleeddike, for at sikre holdbarheden. Behandlingsflasken er udstyret med en pipette, hvilket gør det nemt at dosere 4 dråber 4 gange dagligt. Behandlingsflasken rækker til ca. 3 uger.