Astrologi

                     Astrologi

Det er en meget overvældende tid, vi lever i. Mange mennesker har svært ved at finde meningen med det hele og ved ikke, hvor de skal vende sig hen.

Særligt sensitive mennesker kan ofte mærke de voldsomme energier og føler sig revet med af dem, hvilket kan føre til stor indre uro og måske angst. Men hvad der kan opleves som noget personligt overvældende i tiden, kan faktisk være nogle kollektive tilstand, der er så mærkbare. Det er væsentlig at få adskilt de ting for bedre at kunne være i dem.

Spirituelt søgende mennesker kan føle sig meget alene på den indre vej og savner måske en hjælp til at kunne se de næste skridt. Astrologien kan være det lys, der savnes på netop det sted og få belyst, hvilken sjæls- og åndsmæssig kvalitet, der ligger som drivkraft bag personligheden. Hvad ligger der for eksempel bag den krise, som det i det personlige liv er så vanskeligt at forholde sig til og som derfor udløser så stor personlig modstand. Horoskopet fortæller på hvilket livsområde, den så afgørende transformation kan finde sted.

For alles vedkommende kan det være meget forløsende at få tydet sit horoskop for dermed at få større forståelse for tingene og set dem fra et større perspektiv.

Jeg har siden 2007 studeret både den personlige og den indre vejs astrologi på Astrologisk Akademi hos Claus Houlberg og er spirituel diplom astrolog derfra. Det har bragt mig en uvurderlig indsigt og hjælp i nogle meget vanskelige år og jeg ønsker derfor også at give andre mennesker en lignende håndsrækning.

For at kunne tyde dit horoskop har jeg brug for at få oplyst din fødselsdato, fødselsted og tidspunkt. Kendes det præcise tidspunkt ikke,  kan Rigsarkivet være behjælpelig med at få det oplyst.