Astrologi

                     Astrologi

Det er en meget overvældende tid, vi lever i. Mange mennesker har svært ved at finde meningen med det hele og ved ikke, hvor de skal vende sig hen.

Særligt sensitive mennesker kan ofte mærke de voldsomme energier og føler sig revet med af dem, hvilket kan føre til stor indre uro og måske angst.

Spirituelt søgende mennesker kan føle sig meget alene på den indre vej og savner måske en hjælp til at kunne se de næste skridt. Astrologien kan være det lys, der savnes på netop det sted.

For alles vedkommende kan det være meget forløsende at få tydet deres horoskop og få sat ord på og dermed få større forståelse for tingene.

Jeg har siden 2007 studeret både den personlige og den indre vejs astrologi på Astrologisk Akademi hos Claus Houlberg og er spirituel diplom astrolog derfra. Det har bragt mig en uvurderlig indsigt og hjælp i nogle meget vanskelige år og jeg ønsker derfor også at give andre mennesker en lignende håndsrækning.

For at kunne tyde dit horoskop har jeg brug for at få oplyst din fødselsdato, fødselsted og tidspunkt. Kendes det præcise tidspunkt ikke,  kan Landsarkivet være behjælpelig med at få det oplyst.