Velkommen

Velkommen

Allerførst vil jeg kort introducere dig for hundezoneterapi.

Hundezoneterapi har sit udgangspunkt i humanzoneterapi, men er i samråd med dyrlæger tilpasset hundens fysiologi og anatomi. Zoneterapien har fælles rødder med akupunkturen og begge dele anvendes i vid udstrækning til behandling af mennesker. Det er anerkendte behandlingsformer, som sundhedsforsikringer inkluderer i deres behandlingstilbud til mennesker. Visse hundesygeforsikringer anerkender og betaler på lignende vis til hundezoneterapi.

Hundezoneterapi er en blid terapiform, hvor der arbejdes på nøje afgrænsede reflekspunkter på bagpoterne med en tryk- og cirkulationsteknik. Disse reflekspunkter eller zoner afspejler bestemte områder af kroppen og på bagpoterne findes zoner for alt væv i organer, kirtler, nervebaner, kropsdele med mere. Jeg anvender desuden akupressur, som er tryk på specifikke akupunkturpunkter beliggende på kroppens energibaner, de såkaldt meridianer.

Som det ses herunder strækker hundens bagpoter sig fra negle, tæer og trædepuder, hvor jeg har min ene hånd og til vinklen eller hasen, hvor jeg har min anden hånds pegefinger.