Velkommen

Velkommen

HUNDEZONETERAPI er en blid og holistisk terapiform, hvor der arbejdes på nøje afgrænsede reflekspunkter på bagpoterne. Disse zoner afspejler bestemte områder af kroppen, hvilket indbefatter alt væv, kirtler, nervebaner og organer samt følelsesmæssige tilstande. Hundezoneterapi har sit udgangspunkt i zoneterapi til mennesker, men er i samråd med danske dyrlæger tilpasset hundens fysiologi og anatomi. Zoneterapi har fælles rødder med akupunktur og begge er virksomme og derfor anerkendte behandlingsformer.

BACH BLOMSTER-REMEDIER er homeopatiske naturmidler, der virker på følelsesmæssige problemstillinger. I dag hersker der ingen tvivl om, at hunde har samme følelser som mennesker og remedierne har da også den samme virksomme effekt på hunde som på mennesker. Da der ikke er tale om medicin i gængs forstand er der heller ingen bivirkninger ved Bach Blomsterremedier. Omvendt kan den positive og tilsigtede virkning tilmed mærkes ret omgående.

ASTROLOGI er et redskab, der kan hjælpe dig til at forstå din hund og jeres indbyrdes relation, herunder hvordan du og din hund kommunikerer.  Kommunikationen har meget stor betydning, dels blandt mennesker, dels blandt dyr, men sandelig også mellem dyr og mennesker. Jo mere du forstår din hund, des bedre bliver jeres relation og dermed glæden ved hinanden.

Jeg er desuden uddannet spirituel astrolog. Det betyder, at jeg er uddannet i at tyde horoskoper for at se, hvilken sjæls- og åndsmæssig kvalitet, der ligger som drivkraften bag personligheden. Det vil for eksempel sige, hvad der ligger bag den krise, som det i det personlige liv er så vanskeligt at forholde sig til og som derfor udløser så stor personlig modstand. Horoskopet fortæller på hvilket livsområde, den så afgørende transformation kan finde sted for klienten.

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER føler ofte en meget stor glæde ved dyr. Der kan være tale om en særlig indfølingsevne, men også følelsen af forbundethed dyr og menneske imellem kan være gennemgribende. I den henseende glæder det mig at kunne tilbyde nogle terapiformer, der forener det nænsomme med det effektive, når krop og sind volder problemer,